nên biết những nghiệp vụ kế toán hay gặp trong công ty thương mại

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017 | Sản xuất: Unknown
Những nghiệp vụ kế toán nào hay gặp trong các công ty theo loại hình thương mại? Công ty theo loại hình thương mại thì thường làm về các nghiệp vụ kế toán gì? Bài viết dưới đây của Kế Toán TPHCM sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết về các nghiệp vụ hay gặp trong các công ty theo loại hình thương mại nhé.

Tham khảo: Dịch vụ kế toán trọn gói


5 nghiệp vụ kế toán quan trọng trong công ty thương mại

Đã là công ty thương mại thì tất nhiên hoạt động mua bán hàng là chủ chốt. Do đó các nghiệp vụ kế toán trong công ty thương mại cũng chủ yếu xoay quanh việc mua hàng, trả hàng, chiết khấu thương mại, tính doanh thu, thuế GTGT…
Dưới đây là sơ đồ những nghiệp vụ quan trọng của công ty thương mại các bạn nên chú ý.
Dành cho bạn nào chưa biết: Các số 3 chữ số ví dụ: 632, 635, 641… là các đầu tài khoản kế toán. Nếu bạn chưa biết có thể xem bảng hệ thông tài khoản kế toán.

Giải thích:
1. Mua hàng hóa nhập kho
2. Xuất hàng gửi bán
3. Ghi nhận giá vốn hàng đã bán
4. K/c giá vốn sau khi trừ đi giá trị hàng nhập kho
5. Ghi nhận giá vốn hàng bán không qua gửi bán
6. Chi phí bán hàng và QLDN
7. Chi phí khác
8. Thuế TNDN phải nộp
9. Chi phí thuế TNDN
10. K/c lợi nhuận sau thuế
11. K/c chi phí tài chính
12. K/c chi phí bán hàng và QLDN
13. K/c chi phí khác
14. K/c Doanh thu thuần
15. Ghi nhận DT bán hàng
16. Ghi nhận hàng bán bị trả lại
17. K/c hàng bán bị trả lại
18. K/c DT Tài chính và thu nhập khác
19. Ghi nhận DT tài chính và thu nhập khác
20. K/c Lỗ
21. Nhập kho hàng bán bị trả lại.

I. Mua hàng (Các nghiệp vụ mua hàng thương mại)
1. Mua hàng  (Các  nghiệp vụ kế toán công ty thương mại hay dùng nhất)
– Mua VPP về nhập kho: các khoản chi phí khác để mang hàng hóa về nhập kho theo lý thuyết thì hạch toán vào TK 1562 nhưng thực tế kế toán thường công luôn vô tiền mua hàng rồi chia cho số lượng hàng hóa theo một tiêu thức nào đó.
Nợ TK 1561: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng mặt hàng
Nợ TK 1331: VAT, thường là 10%
Có TK 331,111,112, 141: tổng số tiền phải trả/ đã trả NCC
– Khi thanh toán tiền
Nợ TK 331
Có TK 111 (nếu trả tiền mặt), 112 (nếu trả qua ngân hàng)
– Trường hợp đã nhận được hóa đơn của NCC nhưng đến cuối tháng hàng chưa về đến kho
+ Cuối tháng kế toán ghi
Nợ TK 151: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng mặt hàng
Nợ TK 1331: VAT
Có TK 111,112,331,141: tổng số tiền phải trả/đã trả NCC
+ Qua đầu tháng khi hàng về tới kho
Nợ TK 1561
Có TK 151

2. Trả hàng cho NCC: khi nhập kho đơn giá nào thì xuất kho trả với đơn giá đó, hạch toán ngược lại lúc nhập kho
Nợ TK 331, 111, 112
Có TK 1561
Có TK 1331
– Thu lại tiền (nếu có)
Nợ TK 111,112
Có TK 331

3. Chiết khấu thương mại được hưởng từ NCC
– Được NCC giảm vào tiền nợ phải trả
Nợ TK 331
Có TK 1561
Có TK 1331
– Được NCC trả lại bằng tiền
Nợ TK 111, 112
Có TK 1561
Có TK 1331
– Hoặc DN có thể hạch toán vào thu nhập khác
Nợ TK 331
Có TK 711

II. Bán hàng (Các nghiệp vụ bán hàng công ty thương mại)
1. Bán hàng (Các  nghiệp vụ kế toán công ty thương mại hay dùng nhất)
– Bán hàng
+ Ghi nhận doanh thu
Nợ TK 131,111,112: tổng số tiền phải thu/đã thu của KH
Có TK 5111: tổng giá bán chưa VAT
Có TK 33311: VAT đầu ra, thường là 10%
+ Ghi nhận giá vốn: tùy theo DN chọn phương pháp tính giá xuất kho nào mà phần mềm chạy theo nguyên tắc đó
Nợ TK 632
Có TK 1561
– Thu tiền bán hàng
Nợ TK 111 ( thu bằng tiền mặt), 112 (thu qua ngân hàng)
Có TK 131

2. Các khoản giảm trừ doanh thu
2.1. Chiết khấu thương mại

Khi KH mua đạt tới một mức nào đó thì DN có chính sách chiết khấu cho KH

1. Trường hợp KH mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm trừ vào giá bán trên “Hoá đơn GTGT” hoặc “Hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng.

2. Trường hợp KH không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua.
Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào Tài khoản 521.
Nợ TK 521
Nợ TK 33311
Có TK 131,111,112
Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán vào TK 521. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại.

2.2. Hàng bán bị trả lại
– Ghi giảm doanh thu, công nợ phải thu KH: bán giá nào thì ghi giảm công nợ giá đó
Nợ TK 531: giá bán chưa VAT
Nợ TK 33311: VAT
Có TK 131,111,112: tổng số tiền phải trả/đã trả lại cho KH
– Giảm giá vốn: xuất kho giá nào thì bây giờ ghi giá đó
Nợ TK 1561
Có TK 632
– Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại
Nợ TK 641
Nợ TK 1331
Có TK 331, 111,112…
2.3. Giảm giá hàng bán
Nợ TK 532
Nợ TK 33311
Có TK 111,112,131

Tìm hiểu: ketoandongphong.com

Hiện nay thì các công ty thương mại là chiếm đa số. Đặc biệt các công ty thương mại vừa và nhỏ. Đây cũng là những công ty tuyển khá nhiều bạn kế toán trẻ tuổi. Do đó các bạn kế toán trẻ mới vào nghề nên chú ý đến những nghiệp vụ kế toán hay dùng trong công ty thương mại nhé. Thực chất các nghiệp vụ kế toán trong công ty thương mại được đánh giá là dễ nhất nếu so với các loại hình công ty khác.

Mail Facebook Google twitter
Từ khóa:
nên biết những nghiệp vụ kế toán hay gặp trong công ty thương mại nên biết những nghiệp vụ kế toán hay gặp trong công ty thương mại
910 1

Bài viết nên biết những nghiệp vụ kế toán hay gặp trong công ty thương mại